สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผ้าไหมมัดหมี่

Share

 ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ - เครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก ชื่อผลิตภัณฑ์ - ผ้าไหมมัดหมี่ ที่อยู่ เลขที่ 50 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 เบอร์โทรศัพท์ 0815443896