สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร

Share

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อมาพัฒนาทำแผนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น