สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง

Share

      องค์การบริหารส่วนตำบล โสกแสง มองเห็นความสำคัญในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน จึงได้จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทางยง