สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง

Share

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง