สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

Share

     วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558