สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

Share

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโสกแสง