สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2557

Share

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ สนามจุดบั้งไฟบ้านโสกแสง