สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15

Share

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2557 นำโดยนายแสวง ชมภูแสน นายกฯ พร้อมคณะผูบริหาร และพนักงานส่วนตำบลได้ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกแสง