สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วัดบ้านทุ่งเพียง

Share

 วัดบ้านทุ่งเพียง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ 082-749-2453