สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง

Share

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280