สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านทุ่งเพียง

 วัดบ้านทุ่งเพียง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ 082-749-2453

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก สร้างเมื่อปี  พ.ศ.2528 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2  2. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 331 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 1,834 คน

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านโสกแสง

 โรงเรียนบ้านโสกแสง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

อ่านเพิ่มเติม...