สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ภายในหมู่่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ภายในหมู่่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน