สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นทางจาก บ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นทางจาก บ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 249,500.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2561 เป็นเงิน 249,500.- บาท เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

 

       บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นทางจาก บ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน