สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อมาพัฒนาทำแผนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง

      องค์การบริหารส่วนตำบล โสกแสง มองเห็นความสำคัญในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน จึงได้จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทางยง

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ส่วนคลังมอบเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ ท่านนายกแสวง ชมภูแสน

    ส่วนคลังมอบเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ ท่านนายกแสวง ชมภูแสน และขอพรจากท่านนายกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในวาระเทศการปีใหม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2