สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนโยธา
     
 
 
 
นายจรูญ เอิบอิ่ม
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นายธงชัย ตาสำโรง
 
นางสาวศุภิศรา โพทิลา
นายช่างเขียนแบบ
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายศัพติวัฒน์ เลื่อมใส
นายวัฒนา สุดใจ
นายสันติศักดิ์ จะโรนา
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างประปา