สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายแสวง ชมภูแสน
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายนัย ภูธร
 
นางประมวล ปัตตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายเมือง บุสรินทร์
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล