สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ตารางแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

Share

   ตารางแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง