สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

Share

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้