สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประเพณีบุญบั้งไฟ

Share
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นทุกปี เพราะเป็นประเพณีที่สืมทอดกันมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของชาวบ้านตำบลโสกแสง