ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX)โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร

[ 23-05-2559 ]

จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง

จัดงบประมาณสร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้านโพนแอวขัน-โนนคูณ เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง

[ 07-03-2559 ]

จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง

จัดทำโครงการประชาคมแผนพัฒนาตำบล หมู่ 5 บ้านทุ่งเพียง

[ 05-02-2559 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

[ 20-12-2558 ]

ส่วนคลังมอบเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ ท่านนายกแสวง ชมภูแสน

ส่วนคลังมอบเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ ท่านนายกแสวง ชมภูแสน

[ 23-12-2558 ]

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

[ 25-11-2558 ]

  • ราคากลาง
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
วัดบ้านทุ่งเพียง

วัดบ้านทุ่งเพียง

โรงเรียนบ้านโสกแสง

โรงเรียนบ้านโสกแสง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแสง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์